User Profile

Nies Babette

Degrees

Đã và đang là một tên tuổi thành công ở Singapore và được công nhận Với các giải thưởng quốc tế vể xây dựng BĐS, Mapletree tiếp tục đầu tư vô sàn Việt Nam đầy khả năng bằng Những dự án bất động sản của mình từ những trung tâm kho vận tải, khu tổ phù hợp thương mại và những chung cư cao cấp như One Verandah Mapletree.

can ho MapleTree quan 2