User Profile

Genoveva Kris

Degrees

Đã và đang là 1 danh tiếng thắng lợi tại Singapore và được công nhận Với những giải thưởng quốc tiễn vể phát triển BĐS, Mapletree tiếp tục đầu tư vào sàn Việt Nam đầy khả năng bằng Các dự án nhà phố của mình từ những trung tâm kho vận tải, khu phức thích hợp kinh doanh và những chung cư đẳng cấp như One Verandah Mapletree.

Can ho MapleTree One Verandah