User Profile

Lance Hession

Degrees

các chung cư tại One Verandah đều được cấu trúc theo điều kiện mở nhằm có quát tận dụng đón ánh kiến và gió bên ngoài thổi vào, cung cấp năng Lượng cho một ngày khiến vấn đề hiệu quả tại chính bên trong căn hộ One Verandah.

chung cu MapleTree