User Profile

Shofner Barnes

Degrees

Từ du an One Verandah, bạn tạo quát dễ dang ngắm nhìn toàn cảnh Sài Gòn mà không bị che khuất cái mắt. đó thực sự là 1 phong cách hưởng thụ cuộc an cư đầy hấp dẫn, Đặc biệt vô ban đêm.

Mapletree Quan 2