User Profile

Brooks Avelina

Degrees

công trình|dự án|dự án bất động sản|dự án nhà phố} One Verandah được {trang bị|xây dựng} theo tiêu chí của {công trình|dự án|dự án bất động sản|dự án nhà phố} {căn hộ|căn hộ chung cư|chung cư} hạng sang đạt {chuẩn mực|đạt chuẩn|tiêu chuẩn} {5|năm} sao. {phức|tổ|tổng} diện tích của {công trình|dự án|dự án bất động sản|dự án nhà phố} One Verandah Mapletree

chung cu Mapletree