User Profile

Larsen Lemon

Degrees

những chung cư tại One Verandah đều được thiết kế theo không gian mở để có quan tận dụng đón ánh kiến và gió phía ngoài thổi vô, cung cấp năng .Số cho 1 ngày khiến vấn đề hiệu quả tại chính bên trong căn hộ One Verandah.

MapleTree Thanh My Loi